Motto:
Stendhal: „Láska nezná stáří.“Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace je samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou zřizovanou Statutárním městem Ústí nad Labem. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb formou pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služby  jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Naplnění standardů kvality bylo kladně hodnoceno v roce 2009 inspekcí poskytování sociálních služeb.
Vytváříme a nabízíme takové podmínky, jež umožňují nalezení aktivního a smysluplného naplnění stáří našich uživatelů služeb ("klientů"). Smyslem péče, kterou našim uživatelům nabízíme, je podpořit kvalitu jejich života při respektování důstojnosti, identity a potřeby seniorů.

Značka kvality, klikni pro bližší informace
Podpořil Ústecký kraj


OZNÁMENÍ

OD ČTVRTKA 15.3.2018 DO NEDĚLE 6.5.2018 BUDE MIMO PROVOZ NÁKLADNÍ VÝTAH V SEKCI A.

PROSÍME POUŽÍVEJTE V TUTO DOBU SCHODIŠTĚ, V NUTNÉM PŘÍPADĚ OSTATNÍ  MALÉ VÝTAHY. DĚKUJEME.