Předkládáme vám k nahlédnutí přehled jednotlivých akcí, které jsme v tomto roce pro naše klienty a jejich blízké již uspořádali a dále vás budeme pravidelně informovat o akcích připravovaných našim domovem.

Plánované akce


Archiv akcí