Informace pro zájemce

Upřednostňujeme osobní kontakt se zájemcem po předchozí telefonické domluvě se sociální pracovnicí nebo koordinátorem péče. Ke každému zájemci přistupujeme individuálně a s ohledem na jeho specifika.

Zde naleznou 
zájemci o naše služby všechny důležité dokumenty, především žádost o přijetí do domova, GDPR souhlas - kontaktní osoby (A1) - (POZOR, vyplňují a podepisují kontaktní osoby uvedené na str. 2 žádosti), vyjádření praktického lékaře (B), dotazník pro žadatele (C) a životní příběh žadatele (D). Tyto dokumenty po otevření vytiskněte a vyplňte jako běžný formulář.

Dokumenty ke stažení