Informace pro zájemce

Upřednostňujeme osobní kontakt se zájemcem po předchozí telefonické domluvě se sociální pracovnicí nebo koordinátorem péče. Ke každému zájemci přistupujeme individuálně a s ohledem na jeho specifika.

Zde naleznou 
zájemci o naše služby všechny důležité dokumenty, především žádost o přijetí do domova, vyjádření praktického lékaře a pokyny k přijetí. Dokument po otevření vytiskněte a vyplňte jako běžný formulář.

Dokumenty ke stažení