Desatero klienta charakterizuje podmínky podpory pro důstojný život klienta v domově při respektování svobodné volby klienta.
  1. Klient naplňuje Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Krásné Březno, p.o. a dodržuje vnitřní pravidla stanovená Domovem pro seniory Krásné Březno, p.o.
  2. Klient využívá s plnou odpovědností rozhodování o své osobě s možností svobodné volby. 
  3. Klient má zajištěn individuální přístup ke své osobě s ohledem na svůj zdravotní stav, své potřeby a přání.
  4. Klient je podporován v oblasti sebeobsluhy, soběstačnosti s možností rozvoje svých schopností a dovedností.
  5. Klient má vytvářeno domácí prostředí při plném respektování jeho soukromí.
  6. Klient je podporován při komunikaci a využívání služeb poskytovaných široké veřejnosti.
  7. Klient má vytvořeny podmínky pro aktivní využití volného času.
  8. Klient je podporován při upevňování vztahů s blízkými osobami a v prožívání osobního života.
  9. Klient má zajišťováno bezpečí.
  10. Klient má zajištěn důstojný přístup profesionálním kvalifikovaným personálem.