Poslání

Posláním domova pro seniory je poskytování pobytové, sociální a zdravotní služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci vyžadující  celodenní  péči a podporu, kterou nelze zajistit v jejich přirozeném prostředí ani využívat jiných typů služeb. Služba je individuálně plánovaná tak, aby byla co nejdéle zachována soběstačnost uživatele a vazba na blízké osoby a veřejné služby.


Cíle

-        docílit maximální spokojenosti klienta ve všech oblastech péče
-        docílit toho, aby se klienti v Domově pro seniory cítili bezpečně
-        podpora a pomoc v soběstačnosti klienta
-        aktivní podpora v partnerství rodin a osob blízkých klienta
-        dodržování lidských a občanských práv klientů
-        dosáhnout žádoucí profesionality u všech zaměstnanců Domova pro seniory


Cílová skupina

Přijímáme seniory od 55 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost a jejich životní situace vyžaduje pravidelnou 24 hodinovou komplexní odbornou pomoc druhého člověka při každodenních činnostech a úkonech a nelze již tuto pomoc zajišťovat osobami blízkými či terénními sociálními službami v jejich domácnosti.


Okruh osob, kterým není služba určena

osobám zcela sociálně a zdravotně nezávislým
osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče v zdravotnickém zařízení
- osobám s infekčními a parazitárními chorobami
- osobám s psychiatrickými poruchami, s nimiž může poškodit sebe či druhé osoby, resp. jeho           chování znemožňuje klidné soužití kolektivu
- osobám s chronickým alkoholismem a jinými toxikomaniemi
- osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými středně těžkými či vyššími stupni demence.

Pro tyto klienty jsou určena jiná pobytová zařízení poskytující sociální služby, např. Domovy se zvláštním režimem, či zdravotnická zařízení s ošetřovatelskou péčí.

Zásady poskytování služeb

-      zachování soukromí klientů
-     respektování lidské důstojnosti
-      podpora nezávislosti a soběstačnosti
-     respektování osobnosti, názorů a přání klienta
-   profesionalita

Platnost od 1.7. 2017                                                                                Ing. Jaroslav Marek
                                                                             ředitel Domova pro seniory Krásné Březno