K zábavě a využití volného času nabízíme širokou škálu aktivizačních činností ve formě jak skupinových tak individuálních. Jedná se o kulturní a společenské akce, výlety, soutěžní aktivity, kondiční cvičení, zpěv a ergoterapii. Vše vychází z individuálních potřeb a zájmu uživatelů služeb.

Uživatelé služeb jsou o této možnosti, aktivního zapojení se do těchto aktivit, pravidelně informováni na nástěnkách a v místním časopise (Krásnobřezenský měsíčník, který vychází s programem na celý měsíc). Všechny konané akce (např. zábavy, kavárny, soutěže, přednášky, vystoupení dětí apod.) jsou přizpůsobeny pro všechny uživatele. Při těchto akcích se aktivně zapojují i dobrovolníci a rodinní příslušníci.

Na všechny konané akce jsou zváni i senioři z okolí našeho domova.

Pondělí 09.00 - 11.00 Šachy, individuální aktivizace klientů na pokojích
14.00 - 15.00 Skupinový trénink paměti, individuální aktivizace klientů na pokojích

Úterý 09.00 - 11.00 Dovedné ruce, skupinová canisterapie (2x měsíčně)
14.00 - 15.00 Domečky, individuální aktivizace klientů na pokojích
Středa 09.00 - 11.00 Šikulky (1x měsíčně enkaustika), individuální aktivizace klientů na pokojích, zooterapie (individuálně u lůžka)
14.00 - 17.30 Společenské, kulturní a sportovní akce, muzikoterapie, krásnobřezenská malá univerzita, promítání (vždy 1x měsíčně)
Čtvrtek 09.00 - 11.00 Dovedné ruce, individuální aktivizace klientů na pokojích , fytoterapie
14.15 - 15.15 Hlasitá četba, pěvecký sbor "Krásnobřezenští senioři"
Pátek 09.00 - 11.00 Kadeřník a pedikúra, katolická bohoslužba (2x měsíčně), karty, šachy
14.00 - 15.00 RHC cvičení, výuka na počítači, taneční a pohybová terapie (1x měsíčně), výuka na počítači (individuálně), německá konverzace (1x měsíčně), terapie hudbou (1x měsíčně)