Ergoterapeuti v našem domově nacvičují stabilizaci sedu, stoj, chůzi a soběstačnost, také nácvik úchopů, jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, komunikačních schopností a dalších kognitivních funkcí. Dále v rámci zlepšení zdravotního stavu klientů zde probíhá kondiční cvičení (skupinové i individuální). Ergoterapeuti podporují klienty v „začleňování“ do běžného života. Poskytují poradenství, doporučují pomůcky, navrhují úpravy prostředí aj. 

Mimo ergoterapie v DpS jsou k dispozici procedury, které slouží ke zvýšení komfortu klientů. Klienti zde mohou využít některou z nabízených procedur, jako je magnetoterapie, aplikace parafínu na ruce nebo pro relaxaci masážní křeslo a perličkovou lázeň na nohy.