Biografie – životní příběh klienta a bazální stimulace

V našem domově se neustále snažíme zlepšit a zkvalitnit péči o klienty. Proto jsme aktivně začali využívat práci s biografií neboli s životním příběhem každého klienta. Z životního příběhu můžeme poznat, jaký klient prožil život, z jakého prostředí klient pochází, jaké jsou jeho zvyky, rituály a koníčky. Biografie nám pomáhá porozumět klientovi se změněnými psychickými schopnostmi a dovednostmi, pochopit jeho chování a jednání. Díky těmto informacím můžeme zlepšit jeho emoční prožívání a vhodně nastavit péči jak v rámci individuálního plánování, tak i péči aktivizační či reaktivizační. Pokud již u klienta nelze zajišťovat aktivizační či reaktivizační péči, je nutné zahájit péči v rámci konceptu bazální stimulace. V současné době je většina našich pracovníků v sociálních službách a zaměstnanců zdravotního úseku proškolena v konceptu bazální stimulace. Protože vidíme význam a důležitost v zapojení bazální stimulace do komplexu péče, budou naši zaměstnanci výhledově proškoleni i v prohlubujícím kurzu bazální stimulace.


Retro koutky

V návaznosti na práci s biografií klientů byly v patrech zřízeny retro koutky. Retro koutky nám umožňují rozšířit a zlepšit aktivizační péči o klienty. Pomocí retro koutků či historických předmětů se snažíme aktivizovat klienty ke vzpomínkám na své dětství a mládí.