https://picasaweb.google.com/100795923686234771506/FotkyAObrazkyProWeb#5877910378365282562
Zdravotní a ošetřovatelská péče o klienty probíhá nepřetržitě 24 hodin dle individuálních potřeb klientů. Jedná se o odbornou práci zdravotních sester prováděnou na základě ordinace lékaře.  Na zdravotní péči se dále podílí i ergoterapeut, který zajišťuje na základě ordinace lékaře ošetřovatelskou rehabilitační péči pro uživatele domova.Do domova dochází praktický lékař jedenkrát týdně a specializovaní lékaři psychiatr, kardiolog a diabetolog v pravidelných intervalech.

Ošetřovatelskou péči zajišťují pracovníci v sociálních službách. Jedná se o úkony péče, které jsou prováděny na základě svobodné volby klienta při respektování jeho přání, potřeb a soukromí. Zaměstnanci samozřejmě respektují soukromí a důstojnost klientů a dodržují povinnou mlčenlivost a důvěrnost informací. 

Na zajištění bezpečnosti našich klientů se podílí, mimo jiné, bezdrátový signalizační systém sestra-klient, který umožňuje přivolat sestru v případě akutního zhoršení zdravotního stavu klienta.
 
Stupeň závislosti klienta na poskytované péči je vyjádřen příspěvkem na péči. Přiznaný příspěvek na péči náleží v plné výši (dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění) poskytovateli. 

Další informace k poskytovaným službám naleznete v ceníku služeb.