Již několik let náš domov v rámci projektu Dvougeneračního komunitního centra spolupracuje s 32. Základní školou Na Vyhlídce. V dnešní uspěchané době se snažíme tyto dvě generace sblížit a naučit je vzájemné úctě. Žáci chodí navštěvovat naše klienty několikrát ročně a vždy je potěší hezkým pěveckým vystoupením a drobnými dárky.