Kdo jsme

Slovo ředitele

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace, poskytuje pobytové, sociální a zdravotní služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci vyžadující celodenní 24hodinovou péči a podporu, kterou nelze zajistit v jejich přirozeném prostředí ani využívat jiných typů služeb.

Desatero Domova pro seniory Krásné Březno

Desatero charakterizuje podmínky podpory pro důstojný život klienta v domově při respektování svobodné volby klienta.
 
  1. Naplnění Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Krásné Březno, p.o. a dodržování vnitřních pravidel stanovených Domovem pro seniory Krásné Březno, p.o.
  2. Plná odpovědnost rozhodování o své osobě s možností svobodné volby. 
  3. Individuální přístup ke své osobě s ohledem na svůj zdravotní stav, své potřeby a přání.
  4. Podpora v oblasti sebeobsluhy, soběstačnosti s možností rozvoje svých schopností a dovedností.
  5. Domácí prostředí při plném respektování jeho soukromí.
  6. Podpora při komunikaci a využívání služeb poskytovaných široké veřejnosti.
  7. Podmínky pro aktivní využití volného času.
  8. Podpora při upevňování vztahů s blízkými osobami a v prožívání osobního života.
  9. Zajištění bezpečí.
  10. Zajištění důstojného přístupu profesionálním kvalifikovaným personálem.

Hodnocení kvality služeb

Kvalita poskytovaných služeb je ze strany domova pravidelně během kalendářního roku společně s klienty sledována a hodnocena. Jedná se o osobní návštěvu vedení domova a vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků u všech stávajících klientů. Dalším způsobem je písemné hodnocení kvality poskytovaných služeb formou dobrovolné dotazníkové akce určené zvlášť pro klienty, pro rodinné příslušníky a pro zaměstnance domova. Veškeré podněty jsou vedením domova vyhodnoceny a jsou k nim stanovena příslušná opatření.