Poskytované služby


Námi nabízené služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a na základě schválené registrace k  poskytování sociálních služeb. Pobytové služby zajišťujeme celoročně, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Služby poskytujeme s individuálním přístupem ke klientům s ohledem na jejich zdravotní stav, potřeby a přání s podporou rozvíjení jejich schopností a dovedností s možností svobodné volby. Služby jsou poskytovány vždy v zájmu osob při respektování soukromí a individuálně nastaveného denního rytmu se zajištěním bezpečí klientů. Poskytujeme kvalitní služby kvalifikovaným personálem se zajištěním jejich systematického vzdělávání.
 
Zaměstnanci jednotlivých úseků se řídí platnými vnitřními směrnicemi domova a v rámci standardů kvality sociálních služeb Operačními manuály. Provozního, sociálního, ošetřovatelského a zdravotního úseku.

Další nabízenou službou zaměřenou na zvýšení bezpečnosti našich klientů je bezdrátový signalizační systém sestra-klient. Umožňuje přivolat sestru v případě akutního zhoršení
zdravotního stavu klienta. Tento systém dokáže také identifikovat klienta (s poruchami kognitivních funkcí) při svévolném opuštění objektu domova.