Základní služby (sazebník platný od 1. 2. 2017)

Jednolůžkový pokoj:
    ubytování (za den) - ubytování, spotřeba vody
    a energií, úklid, praní ložního a osobního prádla
    stravování (za den) - celodenní stravování
    celkem za den
    celkem za měsíc

190,- Kč

150,- Kč
340,- Kč
10 200,- Kč
Dvoulůžkový pokoj:
    ubytování (za den) - ubytování, spotřeba vody
    a energií, úklid, praní ložního a osobního prádla
    stravování (za den) - celodenní stravování
    celkem za den
    celkem za měsíc


170,- Kč

150,- Kč
320,- Kč
9 600,- Kč

Fakultativní služby (sazebník platný od 1. 10. 2014)

Úkon Cena
Stěhování klienta na jiný pokoj
(na vlastní žádost)
230,- Kč
Kopírování dokumentů klienta 3,- Kč za jednu černobílou kopii formátu A4
Zhotovení výpisu z depozitního účtu klienta 10,- Kč za druhý a další výpis v měsíci
Donáška jídla na pokoj klienta
(na vlastní žádost)
10,- Kč/úkon