Základní služby (sazebník platný od 1. 1. 2020)

Jednolůžkový pokoj:
    ubytování (za den) - ubytování, spotřeba vody
    a energií, úklid, praní ložního a osobního prádla
    stravování (za den) - celodenní stravování
    celkem za den
    celkem za měsíc

210,- Kč

170,- Kč
380,- Kč
11 400,- Kč
Dvoulůžkový pokoj:
    ubytování (za den) - ubytování, spotřeba vody
    a energií, úklid, praní ložního a osobního prádla
    stravování (za den) - celodenní stravování
    celkem za den
    celkem za měsíc


190,- Kč

170,- Kč
360,- Kč
10 800,- Kč

Fakultativní služby (sazebník platný od 1. 1. 2020)

Úkon Cena
Stěhování klienta na jiný pokoj
(na vlastní žádost)
230,- Kč
Kopírování dokumentů klienta 3,- Kč za jednu černobílou kopii formátu A4
Zhotovení výpisu z depozitního účtu klienta 10,- Kč za druhý a další výpis v měsíci
Donáška jídla na pokoj klienta
(na vlastní žádost)
10,- Kč/úkon