Dobrovolnictví

Chcete-li nezištně věnovat svůj čas druhým, získat nové dovednosti i zkušenosti a přispět ke zvýšení kvality života našich seniorů, staňte se dobrovolníkem v našem Domově.

Dobrovolnická činnost v našem domově je jedním ze způsobů, jak smysluplně využít volný čas a přispět dobré věci.

Zájemci o dobrovolnickou činnost nabízíme spoustu příležitostí k uplatnění:

 • společník nejen u lůžka
 • doprovázení při vycházkách v areálu domova i mimo něj
 • individuální, skupinové aktivizační činnosti
 • hraní společenských her
 • pomoc s výzdobou domova
 • pomoc při jednorázových akcích
 • muzicírování
 • canisterapie, zooterapie
 • vytváření propagačních materiálů
 • pomoc při úpravě areálu domova
 • nápadů samotných dobrovolníků
Dobrovolníci svou činností pomáhají našim klientům překonávat skutečnost, že jsou odkázáni na pomoc jiné osoby a nemohou trávit podzim života ve svém vlastním domově. Uplatnění dobrovolníka v našem domově nemusí vždy souviset přímo s klientem. Budeme rádi za spolupráci při tvorbě propagačních materiálů, úpravou zahrady, organizaci jednorázových akcí atd. Oblasti spolupráce se mohou rozšířit, záleží na nápadech a ochotě. Pravidelnost a délka návštěv záleží na časových možnostech dobrovolníka.

Dobrovolníci přináší radost do života těm, kdo ji nejvíce potřebují, a to bez nároku na odměnu. My jim za to ze srdce děkujeme. Dobrovolnictví však zdaleka není „jen“ o tom dávat, ale sám si také něco odnést. Co můžete dobrovolnickou činností získat?
 • Radost z pomoci druhému člověku, nová přátelství a zkušenosti.
 • Pocit sounáležitosti, smysluplnosti i dobrý pocit ze sebe sama.
 • Seznámíte se s lidmi různých generací a jejich inspirativními příběhy.
 • Stanete se součástí dobrovolnické komunity a načerpáte dobrou náladu.
 • Potvrzení o dobrovolnické činnosti a obohacení profesního životopisu o novou zkušenost
 • Předpoklady pro dobrovolnictví: komunikativnost, schopnost empatie, nekonfliktnost, trpělivost, spolehlivost, bezúhonnost…
  Pokud se rozhodnete stát se dobrovolníkem v našem Domově, kontaktujte koordinátora dobrovolníků. Vyberete společně aktivity, kterým se chcete věnovat, budete krátce proškoleni a seznámeni se Smlouvou o dobrovolnictví v Domově. Společně s koordinátorem navážete kontakty se seniory, případně s dalšími zaměstnanci Domova (dle výběru vaší dobrovolnické činnosti).

Koordinátor dobrovolníků

sociální pracovnice
Ing. Eva Zarcká

Dokumenty pro dobrovolníky

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
05. 03. 2022 GDPR souhlas - dobrovolník .pdf 183 kB Stáhnout
05. 03. 2022 Smlouva - dobrovolník .pdf 219 kB Stáhnout
top