Dobrovolnictví

Slovo ředitele

Chcete-li smysluplně a aktivně trávit svůj volný čas? Chcete se více dozvědět o seniorech, o jejich radostech a starostech? Staňte se dobrovolníkem v našem domově!

Smysl zapojení dobrovolníka

Smyslem zapojení dobrovolníka je především přispívat k plnohodnotnému trávení volného času našich klientů. Pomáhat při přípravě a realizaci zájmových aktivit nebo formou pomoci s doprovody do zdravotnických zařízení. Po seznámení s domovem dobrovolník aktivně spolupracuje s týmem aktivizačních pracovníků v sociálních službách. 

Dobrovolnická služba se zde řídí zákonem č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě. Tento zákon chrání dobrovolníka a upravuje pravidla spolupráce. Každý dobrovolník je proškolen v Dobrovolnickém centru v Ústí nad Labem a je s ním sepsána smlouva o spolupráci.

Dobrovolníkovi nabízíme

  • Zapojení do týmové práce společně s ostatními zaměstnanci.
  • Smysluplné trávení volného času ve prospěch klientů domova.
  • Prostor pro realizaci svých koníčků: hudební, výtvarné, rétorické, čtenářské a pohybové dovednosti. (hudební odpoledne, jóga pro seniory, předčítání, společný poslech hudby a mnoho dalšího).
  • Setkávání s dalšími dobrovolníky, kteří jsou otevřeni práci s lidmi a těší se z kontaktů s nimi.
  • Proškolení a další vzdělávání v oblasti pomáhajících profesí. 

Koordinátor dobrovolníků

sociální pracovnice
Ing. Eva Zarcká

Staňte se naším dobrovolníkem

„Etika úcty k životu žádá, abychom vždy, nějak a něčím byli lidmi pro lidi. Ty, kteří se v povolání nemohou vydat jako lidé lidem a jinak nemají nic, co by mohli dát, nabádám, aby obětovali něco ze svého volného času a volných chvil, i když jich mají poskrovnu. Otevřete oči a hledejte, kde nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu přátelství, trochu účasti, trochu společnosti, trochu práce nějakého člověka.“