Domov pro seniory

Poslání domova

Posláním domova je poskytnout pobytovou, sociální a zdravotní službu zájemcům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci vyžadující celodenní péči a podporu, kterou nelze zajistit v jejich přirozeném domácím prostředí. Služba je individuálně plánovaná tak, aby byla co nejdéle zachována soběstačnost klienta, vazba na blízké osoby a veřejné služby. Jako poslání též vnímáme zajištění kvality života našich klientů do jejich posledních dnů včetně možnosti poskytnutí paliativní péče.

Cílová skupina

Přijímáme zájemce od 60 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž životní situace vyžaduje pravidelnou 24hodinovou odbornou pomoc druhého člověka při každodenních činnostech a úkonech a nelze již tuto pomoc zajišťovat blízkými či terénními sociálními službami v jejich domácnosti.

Zásady poskytování služeb

Zachování soukromí klientů

Respektování lidské důstojnosti

Podpora nezávislosti a soběstačnosti

Respektování osobnosti, názorů a přání klienta

Profesionalita

Informace pro žadatele o službu

Poskytované služby

top