Domov pro seniory

Poslání domova

Poskytujeme pobytovou, sociální a zdravotní službu seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci vyžadující celodenní 24hodinovou péči a podporu, kterou nelze zajistit v jejich přirozeném prostředí ani využívat jiných typů služeb. Služba je individuálně plánovaná tak, aby byla co nejdéle zachována soběstačnost klienta a vazba na blízké osoby a veřejné služby.

Cílová skupina

Přijímáme zájemce od 60 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž životní situace vyžaduje pravidelnou 24hodinovou odbornou pomoc druhého člověka při každodenních činnostech a úkonech a nelze již tuto pomoc zajišťovat blízkými či terénními sociálními službami v jejich domácnosti.

Zásady poskytování služeb

Zachování soukromí klientů

Respektování lidské důstojnosti

Podpora nezávislosti a soběstačnosti

Respektování osobnosti, názorů a přání klienta

Profesionalita

Informace pro žadatele o službu

Poskytované služby