Jak požádat o službu

Informace pro zájemce

Upřednostňujeme osobní kontakt se zájemcem po předchozí telefonické domluvě se sociální pracovnicí nebo koordinátorem péče. Ke každému zájemci přistupujeme individuálně a s ohledem na jeho specifika.

Zde naleznou zájemci o naše služby všechny důležité dokumenty, především žádost o přijetí do domova, GDPR souhlas - kontaktní osoby (A1) - (POZOR, vyplňují a podepisují kontaktní osoby uvedené na str. 2 žádosti), vyjádření praktického lékaře (B), dotazník pro žadatele (C) a životní příběh žadatele (D). Tyto dokumenty po otevření vytiskněte a vyplňte jako běžný formulář.

Dokumenty pro žadatele

Žádost o přijetí
Příloha I. žádosti
Příloha II. žádosti
Životní příběh žadatele
Informace k nástupu
Smlouva o poskytování služeb sociální péče
Domovní řád
Sazebník 2021

Kontaktní osoba