Ceník služeb

Základní služby (sazebník platný od 1. 1. 2020)

Jednolůžkový pokoj

Ubytování 210 Kč
Stravování 170 Kč
Celkem za den 380 Kč
Celkem za měsíc 11 400 Kč


Dvoulůžkový pokoj

Ubytování 190 Kč
Stravování 170 Kč
Celkem za den 360 Kč
Celkem za měsíc 10 800 Kč

Fakultativní služby

Úkon Cena
Stěhování klienta na jiný pokoj
(na vlastní žádost)
230,- Kč
Kopírování dokumentů klienta 3,- Kč za jednu černobílou kopii formátu A4
Zhotovení výpisu z depozitního účtu klienta 10,- Kč za druhý a další výpis v měsíci
Donáška jídla na pokoj klienta
(na vlastní žádost)
10,- Kč/úkon