Klub přátel domova

Cíle setkání

Cílem těchto setkání je vzájemné předávání informací. Máte možnost si povídat se zástupci domova o životě v domově, můžete projevit Vaše přání, připomínky a podněty. Odpovíme Vám na Vaše dotazy. 
 

Společné akce

V rámci oboustranné spolupráce Vás současně zveme na akce pořádané domovem – např. kavárny, narozeninová posezení, trhy, dny otevřených dveří a jiné (termíny akcí naleznete na webových stránkách domova).

Můžete nám pomáhat

Přivítáme všechny ty, kteří podpoří finančním nebo věcným darem náš domov a tím se podílejí na zkvalitnění života seniorů, kteří žijí v našem domově.

Chcete-li věnovat část svého času druhým lidem a strávit jej smysluplně se seniory, máte možnost stát se našimi dobrovolníky.
 

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte telefonicky, emailem nebo osobně na paní Svatošovou, nebo na paní Zarckou.
koordinátor péče (zástupkyně ředitele)
Bc. Ladislava Svatošová
sociální pracovnice
Ing. Eva Zarcká