Cíle setkání

Cílem těchto setkání je vzájemné předávání informací. Máte možnost si povídat se zástupci Domova o životě v Domově, projevit Vaše přání, připomínky a podněty. 

Můžete nám pomáhat

Přivítáme všechny ty, kteří podpoří finančním nebo věcným darem náš domov a tím se podílejí na zkvalitnění života seniorů, kteří žijí v našem domově.

Chcete-li věnovat část svého času druhým lidem a strávit jej smysluplně se seniory, máte možnost stát se našimi dobrovolníky.
 

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte telefonicky, emailem nebo osobně na paní Svatošovou, nebo na paní Zarckou.
koordinátor péče (zástupkyně ředitele)
Bc. Ladislava Svatošová
sociální pracovnice
Ing. Eva Zarcká
top