OZNÁMENÍ O DOPOURUČENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE ZE DNE 21.7.2022

27. 07. 2022
Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne 21.7.2022 žádáme o zvážení používání ochrany dýchacích cest při návštěvě rodinných příslušníků, klientů našeho zařízení.