Zrušení protikovidových opatření

05. 05. 2022
Vážení,
na základě rozhodnutí vlády ČR se s radostí připojuji i v našem domově k odložení respirátorů. Děkuji všem, kteří svým odpovědným chováním pomohli snížit riziko nákazy Covid-19 v těžkém období. Od 5.5.2022 tak pro návštěvy platí jen pravidla daná Domovním řádem.

Ing. Jaroslav Marek
ředitel